Hà Nội đi đầu trong xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công

Hà Nội cải tạo, xây mới nhà cho người có công - Ảnh: TTXVN

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đối với hộ gia đình người có công này được thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo Kế hoạch số 190/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 6.810 hộ, thành phố Hà Nội đã cấp hơn 345 tỷ đồng kinh phí cho hộ người có công, tỷ lệ giải ngân đạt 86%; Kinh phí UBND cấp huyện, cấp xã hỗ trợ thêm hơn 3,8 tỷ đồng; Kinh phí huy động thêm từ gia đình, dòng họ là trên 468 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết thêm, ngoài số đã hoàn thành nói trên, hiện có 485 hộ người có công đang thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở (gồm 365 hộ xây mới, 120 hộ sửa chữa). Trong đó, kinh phí hộ người có công đã được tạm ứng là gần 11 tỷ đồng; kinh phí UBND cấp huyện, cấp xã hỗ trợ thêm là 348 triệu đồng; Kinh phí huy động thêm từ gia đình, dòng họ là hơn 43,5 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, các quận, huyện, thị xã đã chủ động xin điều chỉnh xây dựng, sửa chữa nhà ở và báo cáo các trường hợp rút khỏi danh sách cho phù hợp với điều kiện thực tế, bao gồm: 117 hộ điều chỉnh từ xây mới sang sửa chữa, 31 hộ điều chỉnh từ sửa chữa sang xây mới. Ngoài ra, các địa phương còn lập danh sách 271 hộ đề nghị đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ, do nhà ở không đủ điều kiện hỗ trợ, đối tượng không có nhu cầu xây dựng, sửa chữa và các trường hợp người có công đề nghị hỗ trợ đã chết, không còn vợ, chồng hoặc con.

Ngoài số nhà được xây mới, sửa chữa theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói trên, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội còn vận động các nguồn ủng hộ, đóng góp, các nhà hảo tâm… được hơn 41,3 tỷ đồng cho việc tu sửa nâng cấp 916 nhà ở cho người có công, đạt 250% kế hoạch đặt ra ban đầu là 366 nhà ở (bao gồm: 444 nhà được xây mới, 472 nhà được sửa chữa).
 
Kim Anh 
 

Đề xuất