Hà Nội: Đề xuất giữ nguyên hiện trạng khu vực di chỉ Vườn Chuối

Trong quá trình cải tạo, xây dựng khu vực khác, nếu phát hiện khả năng có di tích hoặc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, chủ dự án phải tạm ngừng thi công, thông báo và giao nộp cho UBND huyện Hoài Đức theo quy định của pháp luật. Chủ dự án cần phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất phương án bảo tồn Di chỉ Vườn Chuối. 
 
UBND huyện Hoài Đức tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình ở các khu vực liên quan đến di chỉ để có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các dấu tích, di vật, hiện vật. 

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất thành phố cho phép sưu tầm tư liệu, hồ sơ khai quật Di chỉ Vườn Chuối, tổ chức khảo sát hiện trạng, tổ chức tọa đàm khoa học đánh giá giá trị, hiện trạng và đề xuất phương án bảo tồn Di chỉ Vườn Chuối. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2017 đến quý I năm 2018. 

Di chỉ Vườn Chuối được Viện Khảo cổ học Việt Nam phát hiện, khai quật đầu tiên vào năm 1969 và đến nay đã qua 8 lần khai quật khảo cổ. Những đợt khai quật đã thu được nhiều hiện vật đồ đá, đồ đồng, đồ gốm của văn hóa Đồng Đậu, cách ngày nay khoảng 1.500 – 1.000 năm TCN. Hiện nay, toàn bộ khu Di chỉ Vườn Chuối nằm trong dự án khu đô thị của Công ty xây dựng Thăng Long 9 làm chủ đầu tư. Tuy chưa có hiện tượng xây dựng các công trình lên trên, khu vực liền kề có một số doanh nghiệp đổ, san gạt các chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, nhưng khi dự án tiến hành xây dựng rất có thể xóa sổ khu di chỉ.
Đinh Thị Thuận 
 

Đề xuất