Hà Nội đầu tư xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoài Đức. 

Theo đó, Hà Nội đã phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện lập quy hoạch chi tiết; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mới tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn với tổng trị giá 187,685 tỷ đồng;trong đó, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới là 87 tỷ đồng; hỗ trợ lập mới quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn (tỷ lệ 1/500) là 218,1 tỷ đồng; hỗ trợ điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới là 50 triệu đồng/xã cho 384 xã.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quy hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt để triển khai các dự án còn lại. Hướng dẫn UBND các xã rà soát để bổ sung, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch của xã và Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, cũng nhằm hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã triển khai dự án nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/4/2018.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức cắt đê bờ tả sông Bùi, thi công xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến đê điều của dự án nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ đúng quy định. Đồng thời, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành; cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên đê; giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ, an toàn công trình đê điều, không làm ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực.

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chịu sự giám sát của cơ quan chuyên môn huyện Chương Mỹ, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội.

P.A 
 

Đề xuất