Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên

Theo đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy điểm chuẩn các vào các lớp ngữ văn: 39,5; lịch sử: 35,75 điểm; địa lý: 37,5 điểm; tiếng Anh: 42,5 điểm; tiếng Nga: 39,75 điểm; tiếng Trung: 41,25 điểm; tiếng Pháp: 37,5 điểm; toán: 34,75 điểm; tin: 36 điểm; lý: 38,5 điểm; hóa: 36,25 điểm; sinh: 34,5 điểm. 

Cũng như mọi năm, điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam luôn dẫn đầu.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lấy điểm chuẩn vào các lớp ngữ văn: 36 điểm; lịch sử: 28 điểm; địa lý: 31 điểm; tiếng Anh: 39,25 điểm; tiếng Ng: 35,5 điểm; tiếng Pháp: 37 điểm; toán: 32,75 điểm; tin: 33,5 điểm; lý: 34,25 điểm; hóa: 32,25 điểm; sinh: 30 điểm.

 

Trường THPT chuyên Chu Văn An lấy điểm chuẩn vào các lớp ngữ văn: 37,25 điểm; lịch sử: 32,25 điểm; địa lý: 33 điểm; tiếng Anh: 40,75 điểm; tiếng Pháp: 32,5 điểm; toán: 32,25 điểm; tin: 33,5 điểm; lý: 35 điểm; hóa: 33,75 điểm; sinh: 30,5 điểm.

 

Trường THPT chuyên Sơn Tây lấy điểm chuẩn vào các lớp ngữ văn: 29,25 điểm; lịch sử: 20,25 điểm; địa lý: 24,25 điểm; tiếng Anh: 33 điểm; toán: 29 điểm; tin: 20,75 điểm; lý: 25,25 điểm; hóa: 21,75 điểm; sinh: 21,5 điểm.

 

Sở GD – ĐT Hà Nội cũng lưu ý, trường THPT Sơn Tây tuyển bổ sung vào lớp chuyên tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên toán của trường không trúng tuyển nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên tin, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8 giờ ngày 25/6/2015 đến 17 giờ ngày 27/6/2015, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

 

Đồng thời, trường cũng tuyển bổ sung vào lớp chuyên sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên toán, chuyên lý của trường không trúng tuyển nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh.

 

Đề xuất