Hà Nội chìm trong biển nước trong trận mưa to ngày 17/6/2017

Ngập tại khu vực phố Minh Khai:

Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh: Cương Quyết - TTXVN

Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh: Cương Quyết - TTXVN

Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh: Cương Quyết - TTXVN

Ảnh: Cương Quyết - TTXVN
TTXVN

Đề xuất