Hà Nam: Rác thải chất cao như núi tồn tại nhiều năm gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác ở thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm (Hà Nam)
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Những bãi rác được chất cao như núi.

Những "núi rác " này gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe
của 500 hộ dân tại thôn Đồng Ao và Mỹ Tho.

 
Đề xuất