Hà Giang thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Từ ngày 10/8–30/11, tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ha Giang thuc hien quy che van hoa cong so, nang cao chat luong thuc thi cong vu hinh anh 1Ông Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Nội vụ tỉnh Hà Giang cùng đoàn công tác kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Chiến- TTXVN

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch 175 ngày 05/8/2020 về việc kiểm tra thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; từ đó kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời các vi phạm về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương của các tổ chức, cá nhân, qua đó nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng ban Tổ chức, Nội vụ tỉnh Hà Giang, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, thông qua kiểm tra tại một số Sở và một số huyện, thành phố cho thấy, về cơ bản việc chấp hành quy chế văn hóa công sở được các đơn vị thực hiện tốt. Về thời gian, giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cũng chấp hành tốt, không có hiện tượng uống rượu trong giờ hành chính. Việc ăn mặc, tác phong cũng cơ bản chấp hành, đặc biệt các đơn vị cấp xã đã chấp hành nghiêm chỉnh.

Ông Phan Đăng Đông, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang thời gian qua cũng đã tích cực tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của tỉnh về thực hiện các quy định về Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính đến các Phòng, Khoa và đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; do đó cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở chấp hành tương đối tốt các quy định.

Làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, ông Hạng Mí De, thành phố Hà Giang, cho biết so với trước kia, hiện nay thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức rất tốt, thái độ hòa nhã, hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình, đặc biệt là tác phong nhanh nhẹn, không còn đi làm muộn hay uống rượu trong giờ làm việc.

Văn hóa công sở được quy định rõ trong các văn bản, quy chế cụ thể như Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết Định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Văn hóa công sở gồm trang phục làm việc, phong cách giao tiếp, tác phong, tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực thi công việc… Sau khi được triển khai, nhiều địa phương, đơn vị đã có những chuyển biên tích cực trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực, chuyên nghiệp, góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

Hà Nội: Đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong năm 2018, thành phố triển khai nhiều hình thức đưa hai bộ Quy tắc ứng xử vào cuộc sống theo hướng đổi mới, đa dạng hóa để phù hợp với thực tiễn, tạo hiệu quả cao.


Chuẩn mực ứng xử của người Tràng An

Hà Nội vừa hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và dự kiến cuối năm nay sẽ được thành phố ban hành. Bộ quy tắc này nhấn mạnh các nội dung: Ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng, thân ái, chia sẻ, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cảnh quan môi trường… Bộ quy tắc mang tính chất thông điệp, làm căn cứ tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục mọi người ứng xử văn minh theo chuẩn mực của xã hội.



Đề xuất