Góp phần quảng bá những giá trị văn hóa của người Chăm

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết giữa đồng bào Chăm với nhau và đồng bào Chăm với đồng bào các dân tộc khác sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo

Tham dự Ngày hội năm nay có 9 đội thuộc các xã: Châu Phong, Khánh Hòa, Đa Phước, Vĩnh Hanh Vĩnh Trường, Quốc Thái, Khánh Bình, Nhơn Hội thuộc các huyện: Châu Phú, An Phú, Châu Thành và thị xã Tân Châu.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm Thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang trong thời kỳ hội nhập. Ảnh: Công Mạo

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ VIII năm 2018. Ảnh: Công Mạo

Ngày hội diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm; Các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; Tái hiện các lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm như: lễ cưới, lễ Ramadan, Tết Roya…

Giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo
 
Ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, ngày hội được tổ chức định kỳ hai năm 1 lần, là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Đây cũng là cơ hội để An Giang quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm đến với du khách trong và ngoài nước.
CÔNG MẠO

Đề xuất