Gói bánh Tét trong Tết truyền thống Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam bộ

Đồng bào Khmmer ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) gói bánh tét chuẩn bị đón Tết truyền thống Chol Chnam Thmay . Ảnh: Chanh Đa- TTXVN

 

Để bánh tét có hình thức đẹp, độ chín dền đều đòi hỏi người gói bánh phải khéo tay, gói có kỹ thuật. Ảnh: Chanh Đa- TTXVN

 

Cẩn thận cắt bỏ phần lá ở đầu để tạo cho bánh tét có hình thức đẹp trước khi đưa vào luộc. Ảnh: Chanh Đa- TTXVN

Bánh tét thường được luộc bằng củi để chủ động điều chính độ nóng phù hợp với từng thời gian luộc bánh. Ảnh: Chanh Đa- TTXVN

 

Sản phẩm bánh tét sau khi hoàn thành công đoạn luộc bánh. Ảnh: Chanh Đa- TTXVN

 


Đề xuất