Góc nhìn từ các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 3

Bài 3: Tăng lượng gắn với nâng chất
Củng cố cơ sở đảng

Nhằm thực hiện phát triển và củng cố cơ sở đảng, Đảng uỷ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố đã triển khai Đề án 01-ĐA/ĐU về “Củng cố và phát triển lực lượng chính trị trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” từ năm 2011.
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn tại Chiến khu D (Đồng Nai) tháng 10/2018. Ảnh: TTXVN

Do đã xác định được địa bàn trọng điểm là các khu, nên ngay từ đầu, Đảng uỷ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung công tác chỉ đạo hướng về các khu, huy động được đảng viên đưa về khu, đổi mới phương thức chỉ đạo phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu phù hợp với tính chất của doanh nghiệp và điều kiện là việc của đảng viên trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Theo đó, kết thúc Đề án 01 giai đoạn 1 (2011-2015), tất cả các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đều có Đảng bộ cơ sở cấp khu. Từ 3 Đảng bộ tại 3 khu ban đầu, đến cuối năm 2015, đã thành lập được 12 đảng bộ cơ sở ở các khu. Song song đó, toàn Đảng bộ đã thành lập được 74 chi bộ tại các doanh nghiệp, trong đó có 57 doanh nghiệp trên 500 lao động; đồng thời kết nạp được 753 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
 
Trong giai đoạn 2 của Đề án 01 (2015-2020), từ tháng 6/2015 đến 30/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp thành phố ra quyết định kết nạp 692 quần chúng, công nhân, người lao động là đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên ưu tú vào Đảng; trong đó có 587 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Mặt khác, đến 30/6/2018, đã thành lập được 52 chi bộ trực thuộc, trong đó có 20 chi bộ trực thuộc có trên 500 lao động, 14 chi bộ từ 300 đến 500 lao động.
 
Theo đồng chí Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng ủy Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã biết có sự hiện diện của tổ chức Đảng trong các khu, một số doanh nghiệp đồng thuận với chủ trương thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, một số đánh giá cao và tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động trong doanh nghiệp. Qua đó, đã có tác động lan tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho qua trình xây dựng và hình thành các chi bộ tại các doanh nghiệp lân cận trong khu.
 
Song song với thành lập các chi bộ, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII được Đảng uỷ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp thành phố cũng được quán triệt thực hiện thường xuyên. Qua đó, hoạt động của các chi bộ được nâng lên, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề trao đổi, thảo luận các nội dung, bàn các giải pháp làm sáng tỏ những kinh nghiệm, rút ra những cách làm hay, chuyển tải đầy đủ các nội dung đến với đảng viên và dành thời gian cho đảng viên thảo luận, đóng góp về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức lao động hài hoà, phát triển xây dựng doanh nghiệp, kéo giảm các cuộc đình công, lãn công…
 
Đồng chí Phạm Huy Thông, cho biết: Kết quả phân tích chất lượng cơ sở đảng hàng năm cho thấy chất lượng chi bộ mới thành lập tại doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt. Đa số các chi bộ sau khi thành lập, hoạt động có đủ thời gian phân tích đánh giá đều đạt chất lượng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Phát triển đội ngũ đảng viên “3 trong 1”
Cùng với việc củng cố, phát triển cơ sở đảng trong doanh nghiệp, vấn đề phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên “có chất lượng” cũng được đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở trong doanh nghiệp, nhất là thông qua quá trình hoạt động của thực tiễn, nhất là đội ngũ đảng viên “2 trong 1”, “3 trong 1” gồm người quản lý, cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên.
 
Chia sẻ về vấn đề phát hiện, bồi dưỡng đối tượng đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy Khu Công nghiệp Tân Tạo, cho biết: Sau mỗi lần phát sinh các hoạt động phức tạp trên địa bàn, tác động đến công nhân, Đảng ủy cùng ngồi lại với nhau, cùng rút kinh nghiệm, sốc lại tinh thần và đề ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng.

Trong cái khó, cũng có cái thuận lợi. Qua các hoạt động đó, mình lại có cơ sở để đánh giá tốt hơn về đối tượng phát triển, phát hiện được những nhân tố mới”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy bộc bạch.
 
Chi bộ Xây dựng lực lượng chính trị của Đảng ủy Khu Công nghiệp Tân Tạo có 47 đảng viên đang làm việc tại 20 doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có 19 đồng chí là Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn tại công ty.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, việc các đảng viên là cán bộ quản lý hoặc tham gia Ban chấp hành Công đoàn rất thuận lợi trong hoạt động của chi bộ. Điều này giúp chi bộ nắm được lực lượng nòng cốt của công ty, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của công nhân dễ dàng hơn, chủ động trong giải quyết vấn đề phát sinh tại cơ sở.
 
Để tạo nguồn phát triển đảng, hiện mỗi năm Đảng ủy Khu Chế xuất Tân Thuận tổ chức cho khoảng 100 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng. Theo đồng chí Nguyễn Tùng, Bí thư Đảng ủy Khu, các cấp uỷ luôn tạo điều kiện cho công nhân phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó, các cấp uỷ cũng như tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên theo dõi, chọn lọc để phát triển những công nhân đáp ứng đủ điều kiện để xem xét, kết nạp, đặc biệt là các cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên.
 
Bên cạnh phát triển đảng trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, nhiều chi bộ xác định ưu tiên bồi dưỡng, phát triển đảng trong lực lượng quản lý của các doanh nghiệp. Đồng chí Phùng Văn Thành, Bí thư Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn QMI Việt Nam (Khu Công nghiệp Tân Tạo) cho biết, việc đảng viên nắm giữ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp sẽ giúp công tác tuyên truyền, vận động thuận lợi, đồng thời nắm rõ kế hoạch sản xuất của công ty để chi bộ có định hướng phù hợp. Hiện tại, Chi bộ đang bồi dưỡng, phát triển để kết nạp cho một quần chúng là Trưởng phòng Nhân sự, giúp kết nối với Ban lãnh đạo công ty thuận lợi hơn.
 
Với đặc thù là khu công nghệ cao của thành phố, nơi thu hút lực lượng chuyên gia, công nhân có chất lượng cao, đồng chí Lê Hoài Quốc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh xác định: Các chi bộ luôn chú trọng thức hiện công tác phát triển đảng viên, đoàn viên mới trong lực lượng lao động trí thức trẻ, có chuyên môn, trình độ kỹ thật cao của công ty.
 
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở tập trung phát triển đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên và người quản lý doanh nghiệp.

Từ năm 2015 đến 30/6/2018, Đảng uỷ đã phát triển 59 trường hợp thuộc đối tượng này. Mặt khác, thống kê đến ngày 30/6/2018, trong số đảng viên của Đảng bộ, có 35 người chủ tịch Công đoàn, 67 người là Bí thư Đoàn thanh niên.

Toàn Đảng bộ cũng có 31/93 Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp trên 500 lao động là đảng viên, đạt 33,33%; có 4/36 chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp từ 300 đến dưới 500 lao động là đảng viên, đạt 11,11%. Trong đó, có 41 Bí thư đoàn tại doanh nghiệp có trên 500 lao động là đảng viên, đạt 44,08%; có 10 Bí thư đoàn tại doanh nghiệp có 300 đến dưới 500 lao động là đảng viên, đạt 27,02%.
 
Theo đồng chí Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng uỷ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp trong thực tế bị chịu ảnh hưởng với nhiều mức độ khác nhau, có liên quan mật thiết đến vị trí chuyên môn tại doanh nghiệp của đồng chí Bí thư, đảng viên chi bộ. Nơi nào mà đồng chí bí thư chi bộ hoặc trong cấp ủy, đảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp thể hiện khá rõ vai trò cá nhân của đảng viên trong việc dẫn dắt chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.
Anh Tuấn - Tiến Lực
Bài 4: Gian nan bài toán xây dựng cơ sở chất lượng

Đề xuất