Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sang dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đánh giá cao ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào từ trước tới nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu sang Việt Nam tham dự Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, thể hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đồng chí Lê Hồng Anh nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khẳng định đây cũng là thắng lợi chung của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của 3 nước trên Bán đảo Đông Dương chống lại thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Lào giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội IX đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã thông báo với Đoàn một số nét khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng ta./.

Đề xuất