Giống lúa SHPT3 cho hiệu quả kinh tế cao

Giống lúa SHPT3 - Nguồn ảnh: agi.gov.vn

Đến nay giống lúa mới SHPT3 đưa vào mô hình trình diễn sinh trưởng, phát triển tốt, đã cho thu hoạch. Bước đầu có thể đánh giá giống lúa SHPT3 cho năng suất cao, chống đổ tốt, ít nhiễm sâu bệnh hơn so với các giống lúa khác gieo cấy cùng trà, cùng chân đất. Giống lúa đối chứng được chọn là TBR 225.

Qua mô hình sản xuất thử cho thấy, giống lúa SHPT3 có thời gian sinh trưởng ngắn giống 129 ngày; có khả năng chống chịu sâu bệnh như: sâu cuốn lá, đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, chịu rét và chống đổ tốt so với đối chứng TBR 225.

Giống SHPT3 còn có khả năng chịu ngập úng từ 15 đến 20 ngày. Sau khi thu hoạch, giống lúa SHPT3 cho năng suất từ 69 đến 75 tạ/ha, cao hơn so với đối chứng TBR 225 là 25%.

Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế cho thấy, giống lúa SHPT3 lãi thuần đạt 22,437 triệu đồng/ha, cao hơn giống đối chứng TBR 225 là 11,66 triệu đồng/ha, tăng 51,9%. Theo các chuyên gia nông nghiệp thì Hải Dương nằm trong các tỉnh có năng suất lúa dẫn đầu trong vùng đồng bằng sông Hồng, tuy đất không rộng nhưng là vùng sản xuất lúa có trình độ thâm canh cao. Cơ cấu hai vụ lúa ổn định, với các trà lúa chủ lực là Xuân muộn và Mùa sớm.

Hiện các vùng sản xuất lúa Hải Dương đã và đang chuyển hướng mạnh sang sản xuất lúa chất lượng cao sau khi tiến hành dồn điền, đổi thửa.
Mạnh Tú
 

Đề xuất