Gìn giữ và phát triển nghề dệt khăn choàng truyền thống Long Khánh A

Hiện nay, xã Long Khánh A có khoảng 120 khung dệt máy với hơn 200 lao động thường xuyên, mỗi ngày sản xuất ra khoảng 4.000 sản phẩm khăn choàng các loại với chất lượng tốt.
 
 Hoàn thiện sản phẩm khăn choàng tại một hộ dân ở làng nghề. 

Sản phẩm của làng nghề làm ra được tiêu thụ rất nhiều nơi tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

 Sản phẩm khăn choàng được đóng gói đưa đi tiêu thụ. 

Một khung dệt máy, người lao động có thể dệt được khoảng 50 sản phẩm khăn choàng/ngày công lao động.

Một khung dệt máy, người lao động có thể dệt được khoảng 50 sản phẩm khăn choàng/ngày công lao động. 


 

 

Đề xuất