Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ kinh nghiệm học, nghiên cứu Toán

Giáo sư Ngô Bảo Châu. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của bản thân trong quá trình học tập và nghiên cứu toán học đến với các thầy cô giáo, học sinh và sinh viên. Đồng thời, Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng nêu lên những quan điểm của bản thân đối với những vấn đề liên quan đến giáo dục, đổi mới giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề toán học của các bạn học sinh, sinh viên đã được Giáo sư trả lời rất cởi mở, thẳng thắn; qua đó, truyền ngọn lửa đam mê toán học đến đông đảo học sinh, sinh viên. 

Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, để nâng cao chất lượng môn toán trước hết cần phải khơi dậy niềm đam mê toán học ngay từ khi các em còn là học sinh cấp tiểu học, tạo tiền đề cho sự phát triển trong cấp học tiếp theo.

Tại trường Đại học Vinh, Giáo sư Ngô Bảo Châu có nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực Toán học như nói chuyện về các chuyên đề Lý thuyết số, về giảng dạy và nghiên cứu toán học tại các trường đại học và trường phổ thông Việt Nam hiện tại và tương lai. 

Việc Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cũng như truyền ngọn lửa đam mê toán học sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học môn toán và kết quả học tập nói chung cho các học sinh và sinh viên ở các trường trung học phổ thông, các trường đại học của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.


Đề xuất