Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại
Hội thảo 

Dù có luật, 11% phụ nữ ở Việt Nam kết hôn trước tuổi luật pháp qui định. Có tới 40/53 dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn từ 20% trở lên và có một số dân tộc có tỷ lệ tảo hôn rất cao lên đến 50 -70%.

Vấn đề tảo hôn, kết hôn trẻ em được coi là một vấn nạn xã hội và nghiêm cấm trong luật pháp Việt Nam. Cùng với thời gian, đây là một thực trạng khó giải quyết và đặc biệt nhức nhối ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trung bình cứ 4 cuộc hôn nhân thì có 1 cặp tảo hôn, có 6 dân tộc có tỷ lệ tảo hôn từ 50 - 60%, đặc biệt ở cộng đồng người Mông, Xinh Mun, La Ha, Gia Rai, Raglai, Bru-Vân Kiều. Trước thực trạng này, Chính phủ đã có đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số". Nhiều địa phương có tình trạng tỷ lệ tảo hôn cao đã bước đầu thực hiện thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động, giám sát, tổ chức câu lạc bộ.... giúp đồng bào hiểu rõ tác hại của tảo hôn.

Toàn cảnh Hội thảo 

Thứ trưởng Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: "Tảo hôn là vi phạm quyền trẻ em, tảo hôn làm hạn chế cơ hội học tập của trẻ em gái, làm các em mất đi các cơ hội được đào tạo và phát triển, tảo hôn làm tăng nguy cơ bạo lực gia đình, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tảo hôn còn tác động trực tiếp đến các vấn đề kinh tế - xã hội khác tạo thành vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ".

Hội thảo đã đưa ra những chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, những chiến lược và các biện pháp can thiệp hiệu quả, chỉ ra những cơ hội hợp tác đa ngành của các bên liên quan và lồng ghép biện pháp can thiệp về tảo hôn vào các chương trình phát triển và chương trình kinh tế - xã hội trong điều kiện của Việt Nam, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các diễn giả trực tiếp tại địa phương tham gia giảm thiểu nạn tảo hôn thảo luận tại Hội thảo

Các đại biểu nhất trí với những khuyến nghị của Hội thảo về cải cách chính sách và nghiên cứu trong thời gian tới cùng tác động tới các ban, ngành, tổ chức liên quan có hành động cụ thể, quyết liệt, sát sao với thực tế nhằm giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tảo hôn ở Việt Nam.
Hoàng Tâm

Đề xuất