Giảm nghèo nhờ trồng cây ba kích

Kiểm tra chất lượng cây ba kích giống trước khi trồng 

Ba kích là loại cây dược liệu dễ trồng, rễ cây thường dùng để ngâm rượu và có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Rễ cây ba kích thường dùng để ngâm rượu và có tác dụng tốt cho sức khỏe 
 
Sản xuất rượu ba kích  ở huyện Tây Giang 

Với giá bán khoảng 500.000 đồng/kg rễ tươi, loại cây này đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào Cơ-tu ở Tây Giang, giúp xóa đói giảm nghèo và từng bước làm giàu.  


Đề xuất