Giải pháp phát triển du lịch vùng Việt Bắc

Tham gia tọa đàm có đại diện Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tỉnh Việt Bắc; các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài vùng Việt Bắc. 

 

Quang cảnh buổi tọa đàm.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa liên kết du lịch vùng, tạo ra có sản phẩm du lịch ngày càng chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của du khách. Các đại biểu cho rằng cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu như: tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù riêng của từng địa phương; xây dựng các tua, tuyến du lịch, tạo chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng; phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch; hợp tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất- kỹ thuật du lịch; đẩy mạnh công tác phối hợp... 

Qua 8 năm liên kết du lịch giữa 6 tỉnh Việt Bắc trên tinh thần “tự nguyện-bình đẳng-hiệu quả-cùng có lợi” đã thu được những kết quả rõ nét, các tua tuyến du lịch được liên kết, lượng khách du lịch tăng không ngừng qua các năm. Tổng số khách du lịch đến 6 tỉnh Việt Bắc giai đoạn 2009-2015 trên 32,9 triệu lượt du khách, tốc độ tăng trưởng trên 16%/năm. Tính đến hết tháng 7/2016 trên địa bàn 6 tỉnh có gần 1.200 cơ sở lưu trú, trong đó có 270 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 1-4 sao. Tổng mức đầu tư vào lĩnh vực du lịch từ các nguồn vốn cho hoạt động du lịch của 6 tỉnh giai đoạn 2009-2016 ước đạt trên 35.000 tỷ đồng. 


 

Ký biên bản thảo thuận hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh “Qua những miền di sản Việt Bắc” giai đoạn 2016-2020


Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh “Qua những miền di sản Việt Bắc” giai đoạn 2016-2020. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc vì đã có thành tích tham gia Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. Tỉnh Bắc Kạn nhận Cờ luân lưu đăng cai Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2017./. 

 


Đề xuất