Giá xăng giảm hơn 700 đồng/lít

Theo đó, các trạm xăng dầu thuộc vùng 1 của Petrolimex và các trạm xăng dầu trong hệ thống của PV Oil đều có giá bán thấp hơn ngưỡng quy định của liên bộ Công Thương - Tài Chính kể từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 3 nãm 2017. 
 
Ảnh minh họa - TTXVN
 

Cụ thể: Gíá xăng RON 92 là 17.310 đồng/lít, xăng E5 là 17.090 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 13.830 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.170 đồng/lít. 
 
Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29.10.2014 của Liên bộ Công Thương - Tài Chính (Petrolimex gọi tắt là “Vùng 2”); Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các công ty xãng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên. 


Đề xuất