Già làng K’ Brịp làm theo lời Bác

Lưu giữ chiêng, chóe cổ đặc trưng văn hóa của dân tộc mình là sở thích của già làng K’Brịp

Già làng K’Brịp bên Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Ðến nhà ai trong thôn, già lại nhỏ nhẹ nói chuyện về hiệu quả của việc cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu để xây dựng cuộc sống ấm no và gìn giữ nếp sống truyền thống của nguời K’ho... Nhờ đó, nhận thức của nhiều nguời dân trong vùng từng bước được nâng cao, các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi giảm nhiều, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao đời sống.

Nghiên cứu tài liệu, sách báo để tìm hiểu thông tin thời sự là một việc làm
thường xuyên của già làng K’Brịp

Già làng K’Brịp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
 
Trong vai trò Trưởng Ban công tác Mặt trận của thôn, già làng K’Brịp đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Sở Giáo dục và Ðào tạo tặng Giấy khen về những đóng góp trong công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học… Theo già làng K’Brịp, những phần thưởng ấy như báu vật, được trân trọng và giữ gìn cho con cháu noi theo.


Đề xuất