Gia Lâm hướng tới huyện nông thôn mới thứ 5 của Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
phát biểu tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 09-CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển kinh tế từng bước vững chắc gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Gia Lâm giai đoạn 2015 - 2020”, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp - thủy sản giảm. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, an sinh xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công trình xây dựng
Trường mầm non xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản của huyện đạt 564 tỷ đồng. Giá trị canh tác trên một hecta đất nông nghiệp đạt 212 triệu đồng, tăng 3,4 triệu đồng/ha so với năm 2015. Huyện Gia Lâm đã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa được 1.174 ha, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt 100% cho các hộ nông dân; phê duyệt 75 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ với tổng diện tích hơn 1.000 ha; hình thành 17 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 18 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Huyện đã được cấp giấy chứng nhận vùng quả xã Kiêu Kỵ, Kim Sơn theo tiêu chuẩn VietGAP... Toàn huyện hiện có 123 trang trại, gia trại chăn nuôi xa khu dân cư để giảm ô nhiễm môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
thăm Trường tiểu học xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố xem xét thẩm định xét công nhận huyện NTM. đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 41,2 triệu đồng/người/năm (bình quân toàn thành phố là 43,1 triệu). Tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 1,0% (thành phố là 2,57%). Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 70,71%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,63%...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
thăm mô hình nuôi trùn quế công nghệ cao tại huyện Gia Lâm.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, chương trình xây dựng NTM của huyện đã được triển khai tích cực, có sự đồng thuận cao của người dân. Huyện đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu huyện cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng thêm các mô hình nông nghiệp sạch, bám sát vào quy hoạch nông nghiệp đã được thành phố phê duyệt. Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Tuyên truyền để huy động sức mạnh toàn dân vào xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018, Gia Lâm trở thành huyện NTM thứ 5 của thành phố; đảm bảo đồng bộ để tạo đà phát triển thành quận vào năm 2020…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
thăm vùng trồng cam thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Thực hiện: Nguyễn Tuyền

Đề xuất