Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện

Không  chỉ  đảm bảo  lương  thực  trên địa bàn, Phú Thiện còn xuất  khoảng  30.000 tấn  gạo  ra  thị  trường, đời sống đồng bào ngày càng  cải  thiện,  nhiều hộ đã có thu nhập trên 100  triệu  đồng/năm nhờ trồng lúa. 
 
Nghiên cứu đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng, tìm kiếm giống lúa phù hợp, tạo nên giống lúa đặc sản của vùng lúa Phú Thiện.

Để  giúp  nông  dân chuyển đổi cơ cấu giống lúa  với  năng  suất  cao và chất lượng tốt, Trạm thực  nghiệm  Giống cây  trồng  Ayun  Hạ đã nghiên  cứu  và  khảo nghiệm  thành  công nhiều  giống  lúa  mới, phù  hợp  với  khí  hậu và  thời  tiết  từng  vùng như: 0M 4900, Ma Lâm 48, Hương Cốm, Hương Thơm  1,  TH  205,  DV 108…Ông  Nguyễn  Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban  nhân  dân  huyện Phú  Thiện cho  biết, huyện  đang  tập  trung thực  hiện  một  số  giải pháp quan trọng nhằm sớm đưa gạo Phú Thiện trở  thành  thương  hiệu của cả nước. 

Xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Thiện sẽ góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào nơi đây

 

Mô hình cánh đồng một giống đang được triển khai hiệu quả ở vùng lúa Phú Thiện

 

Gia Lai khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo năng lực tưới cho cây lúa nước.

 

Từ một vùng đất khô cằn, Phú Thiện nay đã hồi sinh, trở thành một vựa lúa trọng điểm của Tây Nguyên

 

 Đề xuất