Gia Lai: Truyền dạy văn hoá cồng chiêng trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Hiện làng Plei Ốp mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho 30 thanh, thiếu niên và cả thiếu nhi trong thời gian 1 tháng, mỗi tuần dạy 4 buổi và mỗi buổi từ 2 - 3 tiếng đồng hồ. Đây cũng là lớp học thứ tư truyền dạy đánh cồng chiêng của làng cho thế hệ trẻ trong vòng 2 năm trở lại đây.
 
Các Nghệ nhân làng Plei Ốp truyền dạy cho các thế hệ trẻ trong làng. 

Làng Plei Ốp mở lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho 30 thanh, thiếu niên và cả thiếu nhi

 Các Nghệ nhân làng Plei Ốp truyền dạy cho các thế hệ trẻ trong làng. 


 

 

Đề xuất