Gia Lai: Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước

Tuy nhiên, theo tính toán  của  các  cơ  quan chuyên môn, trữ lượng các  nguồn  nước  trên địa bàn tỉnh không đủ phục  vụ  sản  xuất và sinh  hoạt.  Tùy  từng thời  điểm  mà  một  số huyện  như:  Konchoro, Krôngpa, Ia Pa… thiếu nước  tự  nhiên,  khó khai  thác  nguồn nước ngầm.
 
Công nhân Công ty thủy điện An Khê - Kanak vận hành xả nước


Để  quản  lý  và  sử dụng  hiệu  quả  hơn nữa  nguồn  nước,  tỉnh Gia  Lai  tiếp  tục  tháo gỡ  khó  khăn,  vướng mắc trong quản lý tài nguyên  nước;  tăng cường  thực  hiện  kiên cố  hóa  kênh  mương; đẩy mạnh trồng rừng, khôi  phục  lại  rừng  và thực  hiện  tốt các biện pháp  quản  lý,  bảo  vệ rừng... 
 

Huyện Kbang có diện tích mặt nước tương đối lớn, thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản

Sử dụng hiệu quả nguồn nước là giải pháp thiết thực để phát triển bền vững

Hệ thống kênh mương phát huy hiệu quả, đảm bảo nguồn nước để đồng bào thâm canh phát triển sản xuất

Thi công phần đập thủy lợi Ia Mơr - công trình có năng lực tưới 12.500 ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp

Nước sinh hoạt hợp vệ sinh về với buôn làng

Cần khai thác triệt để nguồn nước xả từ các hồ thủy điện phục vụ sản xuất và đời sống

Lượng nước xả từ hồ thủy điện An Khê - Kanak cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sản xuất và sinh hoạt của đồng bào ở khu vực hạ du sông Ba

 


 

Đề xuất