Gia Lai phát triển hệ thống giao thông

Với địa hình phức tạp, nhiều đèo dốc, sông suối và khí hậu khắc nghiệt - 6 tháng mưa  liên tục trong năm, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hàng đầu là “cứng hoá - chắc hoá” hệ thống đường và cầu cống. Trong 3 năm, từ 2011 - 2013, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng sửa chữa các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, xây dựng và sửa chữa cầu sông Ba, cầu Phú Cần... Ðối với hệ thống giao thông nông thôn, tỉnh thực hiện có hiệu quả phương châm “Nhà nuớc và nhân dân cùng làm” tạo nên sức mạnh tổng hợp và “cứng hoá” ngày càng nhiều những con đường  liên thôn, liên xã.
 
Giao thông phát triển giúp người dân huyện Chu Pảh đi lại thuận lợi hơn

Cầu treo bắc qua sông Ba  

Nâng cấp quốc lộ 14, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện chủ trương giao thông đi trước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Gia Lai hiện có hơn 8.000 km đường giao thông, trong đó có 484 km quốc lộ, 500 km tỉnh lộ, hơn 7.500 km đường giao thông nông thôn với tỷ lệ "cứng hoá" đạt 30% và hàng trăm cầu cống các loại đang được khai thác có hiệu quả.

Đường nội đồng ở xã Glar, huyện Đak Đoa đuợc nâng cấp nhờ đồng bào tự nguyện hiến đất

Gia Lai hiện có hơn 7.500 km đường giao thông nông thôn, trong đó "cứng hóa" được 30%

Hiện nay, Gia Lai không còn tình trạng ách tắc giao thông, các xã có địa hình khó khăn không bị cô lập trong mùa mưa lũ. Nhờ hệ thống giao thông được xây dựng khá đồng bộ, Gia Lai ngày càng có điều kiện triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Nhiều năm trở lại đây, bình quân mỗi năm Gia Lai giảm từ  4 - 5% số hộ nghèo (khoảng 8.000 - 9.000 hộ).Đề xuất