Gia Lai: Phát huy vai trò người có uy tín tại cộng đồng dân cư

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp đoàn.

Gia Lai: Phat huy vai tro nguoi co uy tin tai cong dong dan cu hinh anh 1Già làng Puih Duch (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: TTXVN

Thông tin tại buổi gặp mặt, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh có tinh thần yêu nước truyền thống, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, công tác dân tộc nói chung và công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tích cực triển khai, nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò trách nhiệm trước cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đóng vai trò là cầu nối đưa ý kiến của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai cho địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, kết quả này cho thấy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đóng góp xây dựng quê hương.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, vận động người dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, trở thành tấm gương sáng cho người dân học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn thời gian tới, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động tại cộng đồng dân cư.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như các chương trình mục tiêu khác đang được triển khai tại tỉnh Gia Lai, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục thực hiện trách nhiệm giám sát quá trình triển khai để người dân được thụ hưởng trực tiếp và kịp thời những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong việc quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng, thông tin cho người có uy tín tiêu biểu nắm bắt, từ đó thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, là những cánh tay nối dài của hệ thống chính trị, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh.

Nhấn mạnh người có uy tín tại khu dân cư là người trực tiếp gần dân, sát dân, nắm chắc được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, bà Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, tổ chức... thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín, qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Quan tâm hơn nữa đến đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 27/6, tại huyện Tân Lạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn của địa phương sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.


Người uy tín - nơi gửi gắm niềm tin

Tại mỗi thôn, làng ở vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và ở Gia Lai nói riêng thường có già làng, trưởng thôn và một số người uy tín trong cộng đồng. Những người này được bà con bầu lên, đại diện tiếng nói chung của mọi người trong cộng đồng.


Điều chỉnh chính sách nhằm phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò, vị thế trong cộng đồng, những năm vừa qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn gương mẫu, tận tụy, đi đầu trong mọi phong trào, nói đi đôi với làm, tạo động lực, cùng với bà con thôn bản vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, Lào Cai xác định để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ này trong giai đoạn mới, cần có sự điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.Đề xuất