Gia Lai hỗ trợ đồng bào chống hạn

Đã có trên 15.000 ha  cây  trồng  bị  hạn,rong  đó  có  khoảng 3.000  ha  lúa  bị  mất trắng;  gần  7.000  hộ  ở các  huyện  Krông  Pa, Chư Sê, Chư Pưh, Đăk Pơ…  thiếu  nước  sinh hoạt.
 
Ruộng lúa của gia đình bà Rơchâm Đủ ở xã Ia Ka, huyện Chư Păh, mất trắng hoàn toàn do thiếu nước

Để  đối  phó  với  hạn hán,  Gia  Lai  đã  chủ động  trích  kinh  phí dự  phòng  hỗ  trợ  đồng bào  khơi  giếng,  nạo vét  kênh  mương,  sửa chữa  công  trình  cấp nước, khoan tìm nguồn nước…  Ở  những  vùng thiếu  nước  sinh  hoạt, tỉnh  đã  cấp  nước  sinh hoạt  và  bồn chứa  cho đồng  bào.  Tại  những nơi  có  nước,  tỉnh  vận động bà con giúp nhau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. 

Đồng bào dân tộc ở huyện Chư Sê được hỗ trợ bồn chứa nước

Bên  cạnh  nguồn kinh  phí  31,5  tỷ  đồng hỗ trợ từ Trung ương, Gia  Lai  cũng  cấp  1 tỷ  đồng  giúp  các  địa phương  khai  thác  tối đa nguồn nước; chỉ đạo các  ngành  chức  năng đảm  bảo  nguồn  nước sinh  hoạt,  không  để đồng bào sử dụng nước không  đảm  bảo  vệ sinh,  ảnh  hưởng  đến sức khoẻ.

Tỉnh khuyến khích người chăn nuôi tìm nguồn nước phục vụ cho đàn gia súc

 

Hiện nay, nguồn nước ở các sông, suối, ao, hồ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều cạn kiệt 

 

Tại hồ chứa thủy điện An Khê, mực nước đã xuống thấp 3 - 4 m

 

Nhiều diện tích cây cà phê trong tỉnh đứng trước nguy cơ chết do hạn hán

 

Giếng nước do huyện Krông Pa hỗ trợ được đào ngay giữa lòng suối Ma Sam khô hạn đã giúp bà con ở buôn Ma Giai có nước sử dụng

 

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh Gia Lai cũng cấp 1 tỷ đồng giúp các địa phương khai thác tối đa nguồn nước 

 

Ở những vùng thiếu nước sinh hoạt, tỉnh Gia Lai đã cấp nước sinh hoạt và bồn chứa cho đồng bào

 Đề xuất