Gia Lai: Gần 15.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn chính sách

Tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho gần 15.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất từ Ngân hành Chính sách Xã hội tỉnh với tổng dư nợ hơn 4.800 tỷ đồng trong 6 tháng qua.

Gia Lai: Gan 15.000 luot ho ngheo, can ngheo duoc tiep can von chinh sach hinh anh 1Gia đình anh H’Nich, người dân tộc Ba Na ở làng K’Tăng, xã K’Răng, huyện Đắk Đoa vay vốn chính sách từ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo trồng cà phê và hồ tiêu. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Gia Lai cũng bị ảnh hưởng chung bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn hán khiến giá cả nông sản giảm thấp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Do vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai và các cấp cơ sở đã tăng cường triển khai các chương trình tín dụng, những chính sách sát với thực tế, gắn với giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh và 17/17 huyện, thị xã, thành phố đều chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay trên địa bàn với tổng kinh phí 35,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả đã giúp cho hơn 3.600 lượt hộ nghèo, hơn 6.000 lượt hộ cận nghèo và hơn 5.000 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn đầu tư vào sản xuất. Đồng thời, nguồn vốn chính sách đã giải quyết việc làm cho hơn 3.300 lao động; giúp gần 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng hơn 13.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cải tạo sữa chữa hơn 60 căn nhà cho hộ nghèo...

Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng gặp một số khó khăn trong việc thu hồi nợ do tình hình kinh tế gặp khó khăn nên nhiều hộ nghèo, các hộ dân tộc thiểu số đi làm ăn xa hoặc rời khỏi nơi cư trú khiến tổng nợ khoanh và nợ quá hạn đến 30/6 là 15 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so đầu năm 2020.

Ông Lê Văn Chí, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tranh thủ nguồn vốn Trung ương, tập trung huy động nguồn vốn địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Ngân hàng cũng quyết liệt xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú, nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan bằng phương pháp tra cứu thông tin tín dụng, phối hợp Bảo hiểm xã hội rà soát thông tin tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nắm bắt thông tin nơi ở mới, có giải pháp xử lý thu hồi.


Hồng Điệp

Tin liên quan

Long An tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách

Tỉnh Long An vừa ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân, xóa nhà tạm bợ, chương trình tập trung phát triển nhà ở cho các hộ có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.


Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 –CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Sáng 15/7, tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên toàn quốc, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội.


Chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo: Hướng tới sinh kế bền vững

Một trong những chương trình tín dụng ưu đãi có ý nghĩa lớn đối với những hộ mới thoát nghèo được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ triển khai đó là hỗ trợ vay vốn theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Sau 5 năm triển khai, nguồn vốn cho vay ưu đãi này đã kịp thời tiếp sức cho hàng chục nghìn hộ mới thoát nghèo các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó thoát nghèo bền vững và chống tái nghèo.Đề xuất