Gia Lai dạy chữ Jrai và Bahnar cho học sinh tiểu học

Một buổi sinh hoạt đầu tuần của học sinh Trường tiểu học Ia Mơ Nông

Ngành giáo dục Gia Lai đã đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; biên soạn và cung cấp kịp thời các loại sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên, vở tập viết... cho giáo viên và học sinh.

Đôi bạn học sinh người dân tộc Jrai và dân tộc Nùng của Trường Phổ thông
Dân tộc nội trú huyện Mang yang

Việc dạy chữ Jrai và Bahnar trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai là chủ trương đúng, phù hợp với nguyện vọng của đồng bào các dân tộc nói chung và học sinh dân tộc Jrai, Bahnar nói riêng.
 
Lớp học chữ Jrai tại Trường tiểu học ia kha, huyện Chư Pảh
Thầy giáo rơchâm Ơih, dạy chữ Jrai tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Ia Grai

 


Đề xuất