Gia Lai chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Lực lượng nhân viên Ban quản lý rừng chuẩn bị bình nước xịt dập cháy tại khu vực rừng dễ cháy. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô 2018-2019, UBND tỉnh Gia Lai đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan có liên quan và các đơn vị chủ củng cố, kiện toàn và hoàn thiện ngay quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng chức năng liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các đơn vị kiểm lâm địa bàn và chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, báo cáo kịp thời lên cấp trên khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, các đơn vị chủ rừng và lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu vực trọng điểm về cháy; giám sát chặt chẽ việc đốt, dọn rẫy khu vực gần rừng; bố trí lực lượng tuần tra, canh phòng các điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, dập tắt khi nguồn cháy mới phát sinh, không để cháy lan ra diện rộng. Cùng với đó, tiến hành thông báo, cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực để chủ động phòng, chống.

 Lực lượng nhân viên Ban quản lý rừng tiến hành chủ động đốt thực bì có điều khiển tại khu vực rừng dễ cháy. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Huyện Chư Păh là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhiều nỗ lực, cố gắng của đội ngũ kiểm lâm, ban quản lý rừng và toàn thể nhân dân. Chư Păh có gần 7.000 ha rừng nằm trong vùng nguy cơ cháy cao (cấp 4,5), tập trung tại các xã: Ia Kreng, Ia Nhin, Ia Ka, Chư Đăng Ya, Chư Jôr, Đak Tơ Ve, Ia Khươl và thị trấn Phú Hòa.

Ông Vũ Văn Thảo, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, huyện Chư Păh cho biết: Để kiểm soát tốt tình trạng cháy rừng mùa khô hạn năm 2019, đơn vị đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiểm tra, thống kê cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy. Ngoài ra, Ban Quản lý tập trung phát dọn thực bì, trực gác 24/24 giờ, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy rừng. 

Lực lượng bảo vệ rừng chủ động triển khai công tác dọn thực bì tại khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Vừa bước vào mùa khô năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh chủ động nhiều phương án phòng chống cháy rừng. Hạt tổ chức gần 20 đợt tuyên truyền với hơn 1.000 người tham gia về công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hạn năm 2019; tổ chức ký cam kết an toàn lửa rừng, phát tờ rơi bảo vệ rừng, cam kết bảo vệ rừng đối với các hộ gia đình sống gần rừng, ven rừng, nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy rừng của nhân dân.
Hồng Điệp


Đề xuất