Ghi nhận ở Đồng Tháp

Nhằm khai thác tốt các  tiềm  năng  trên, Đồng  Tháp  đã  triển khai  nhiều  chương trình,  dự  án,  trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng  kết cấu  hạ  tầng giao  thông,  thủy  lợi, điện  -  đường  -  trường -  trạm;  xây  dựng  các cụm, khu công nghiệp theo  hướng  gắn  sản xuất với  chế  biến nông  sản.  Bộ  mặt  đô thị  và  nông  thôn  của tỉnh nhờ vậy đã có sự chuyển  biến  rõ  nét. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch  theo  hướng  tích cực.  Tốc  độ  tăng trưởng  kinh  tế  bình quân trong 5 năm gần đây  của  Đồng  Tháp đạt  9,5%/năm.  Năm 2015,  thu nhập  bình quân  toàn  tỉnh  đạt 32,6  triệu  đồng/người. Riêng  sản  lượng  lúa đạt  trên  3  triệu  tấn/năm,  góp  phần  quan trọng  vào phát  triển kinh tế địa phương và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
 
Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện biên giới 

Đặc  biệt,  thực  hiện Chương  trình  mục tiêu  quốc  gia  về  xây dựng  nông  thôn  mới, Đồng  Tháp  đã  có  28 xã  đạt  chuẩn;  100% xã có  đường  ô  tô  đếntrung tâm xã, 96% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường  học,  trạm  y  tế được  xây  dựng  đồng bộ, khang trang.
 
Nghề trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân

Là  địa  phương  có đường  biên  giới  giáp với  Campuchia,  bộ  đội biên phòng Đồng Tháp phối  hợp  với  các  địa phương  triển  khai  có hiệu quả các hoạt động ngoại  giao  nhân  dân; thường  xuyên  tổ  chức các hoạt động giao lưu, kết  nghĩa,  khám,  chữa bệnh, cấp  thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới nước bạn, qua đó  góp  phần  đảm  bảo vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
 
Bác sĩ Trạm quân dân y Dinh Bà, huyện Hồng Ngự khám, chữa bệnh cho người dân Campuchia

Đồng Tháp hiện là tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra

 

Đoàn cán bộ, doanh nghiệp của thành phố Emmen (Hà Lan)thăm các nhà vườn trồng hoa để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp

 

Giờ học của học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Du - trường đạt chuẩn quốc gia ở xã Bình Phú, huyện Tân Hồng

 

Kinh tế phát triển, cuộc sống của đồng bào ở vùng biên giới Tân Hồng ngày càng ấm no hơn

 

Nhờ ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, giảm thất thoát trong quá trình thu hoạch, nông dân Đồng Tháp đã tiết kiệm được hơn 2.000 tỷ đồng/năm

 Đề xuất