Gặp mặt Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số

Tối 29/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt 53 Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) là cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt đại diện các cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số đã nêu những tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như: chương trình giải quyết nhà dột nát cho đồng bào dân tộc; hỗ trợ vay vốn; hỗ trợ đất sản xuất; giao đất giao rừng cho đồng bào... Đại diện các dân tộc đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất cho đồng bào các dân tộc thiểu số… 

Gap mat Uy vien Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam la ca nhan tieu bieu nguoi dan toc thieu so hinh anh 1

Ông chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Vũ Trọng Kim gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số. Nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chính sách đại đoàn kết các dân tộc, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, hòa bình độc lập dân chủ, phồn vinh. 

Ông Vũ Trọng Kim cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam đã có kết luận về việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc. Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc sẽ tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách về công tác dân tộc; tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ghi nhận những kiến nghị của đại diện cá nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Vũ Trọng Kim đề nghị mỗi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy vai trò của mình, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, tập hợp đồng bào thành lực lượng tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số…. góp phần tạo nên sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phúc Hằng


Đề xuất