Gắn bảo vệ, phát triển rừng với lợi ích của người trồng rừng ở huyện Mù Cang Chải

Rừng quế 10 năm tuổi tại Yên Bái . Ảnh :khuyennongvn.gov.vn

Nhiều năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Nhà nước, người dân nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô.

Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, hàng năm huyện đặt mục tiêu trồng rừng mới từ 650 - 1.000 ha/năm; đảm bảo duy trì và bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, đặc biệt bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, chữa cháy rừng, hàng năm huyện làm tốt. Khi có cháy rừng xảy ra, huyện thực hiện hiệu quả phương án 4 tại chỗ, gồm: lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng tuyên truyền để nâng ý thức người dân trong việc bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cũng theo ông Vũ Tiến Đức, để thực hiện tốt các nội dung trên thì sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cần quyết liệt và tuyên truyền sâu rộng đến người dân nhưng phải khẳng định, lợi ích của người dân gắn với bảo vệ và phát triển rừng có phần đóng góp quan trọng của việc thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ở huyện Mù Cang Chải, một số hộ được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lên đến 20 - 30 triệu/năm. Đây là nguồn thu không nhỏ đối với người dân vùng cao, góp phần nâng thu nhập và ý thức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Xã Nậm Khắt là một trong những địa phương thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của huyện Mù Cang Chải. Địa phương có tổng diện tích đất rừng là 8.447 ha; trong đó, diện tích rừng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 6.557 ha. Đối với diện tích rừng của xã có hai Ban Quản lý tham gia bảo vệ và chi trả dịch vụ môi trường rừng; trong đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải là trên 5.000 ha, Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải là hơn 1.550 ha.

Những năm trở lại đây, bảo vệ rừng của người dân trong xã được nâng cao. Trong 5 - 6 năm trở lại đây, trong xã không xảy ra vụ cháy rừng, các vụ lấn chiếm rừng hay vi phạm lâm luật không còn.

Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt Lý A Sử cho biết, hàng năm xã đều xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng trình cấp trên phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời, xã cũng kiện toàn Ban Quản lý rừng bền vững của xã và tổ bảo vệ rừng tại các thôn, bản; thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, canh gác để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo bảo vệ rừng tốt.

Đối với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hàng năm xã Nậm Khắt phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải ký hợp đồng giao khoán đến từng nhóm hộ trong các thôn, bản. Đảm bảo chế độ thanh toán kịp thời tới các hộ dân có diện tích rừng được giao khoán. Vào khoảng cuối tháng 12 hàng năm, thực hiện ứng trước khoảng 5% kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho năm sau. Đến khoảng tháng 3 thì thanh toán toàn bộ cho người dân với mức theo quy định trên 760.000 đồng/ha.

Anh Thào A Phỏng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: “Gia đình tôi mỗi năm nhận khoảng 3-4 triệu đồng chi phí dịch vụ môi trường rừng. Nhờ chính sách của Nhà nước, gia đình tôi và các hộ có diện tích rừng trong bản có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Để phòng cháy chữa cháy rừng, gia đình tôi và các hộ dân trong bản thường xuyên kiểm tra rừng, phát quang, làm đường băng để cản lửa trong mùa khô. Nói chung, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là tốt, người dân có trách nhiệm bảo vệ rừng để có nguồn nước sản xuất và giữ gìn môi trường sống người dân trong bản”.

Để tiếp tục thực hiện tốt quản lý bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy rừng, trước khi vào mùa khô hanh, UBND huyện Mù Cang Chải ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, huyện triển khai việc ký cam kết quản lý bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy rừng đến từng hộ tại các thôn, bản.

Đồng thời, huyện cũng huy động người dân ở các xã trong mùa khô hanh lập thêm các chòi, lán canh lửa tại các điểm cao để chủ động phát hiện lửa rừng …. Ngoài ra, huyện thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để người dân có động lực và trách nhiệm trong bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống chữa cháy rừng.
Việt Dũng


Đề xuất