Gần 400 nghìn lượt hộ chính sách được vay vốn ưu đãi

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa cho biết, trong quý I/2015, doanh số cho vay tại ngân hàng đạt 8.567 tỷ đồng, với gần 400 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xất kinh doanh vùng khó khăn, học sinh sinh viên.
Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt 1.930 tỷ đồng, hộ cận nghèo đạt 2.885 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 1.457 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn là 997 tỷ đồng và cho vay học sinh sinh viên đạt 864 tỷ đồng.

Hộ nghèo làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Đề xuất