Gần 12 triệu lượt du khách đến Hà Nội từ đầu năm đến nay

Tháp Rùa trên Hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Ảnh TTXVN

Như vậy, ngành Du lịch Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế lớn, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp có hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Công tác quy hoạch và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch được tập trung, hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch đang mở rộng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành Du lịch Hà Nội được bổ sung, sản phẩm du lịch chú trọng về chất và lượng, từng bước xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn để phát triển du lịch. Mặc dù có khó khăn, du lịch Thủ đô chủ động triển khai các giải pháp để giữ vững vị trí hàng đầu trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trên thế giới.


Tuy vậy, Hà Nội còn thiếu các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô lớn đủ sức hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch. Quy mô các doanh nghiệp du lịch đa số còn nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, chưa hình thành được doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh tầm cỡ quốc tế. Chất lượng dịch vụ du lịch ở nhiều điểm đến và công tác hướng dẫn du lịch tại điểm còn hạn chế. Nguồn nhân lực ở một số khâu, một số bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Vấn đề môi trường, tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch về cơ bản đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn những bất cập cần phải giải quyết.

Để thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch, thời gian tới, thành phố Hà Nội tăng cường công tác hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm du lịch với các doanh nghiệp, các ngành, địa phương trong nước và các quốc gia có tiềm năng hợp tác phát triển du lịch. Ngành Du lịch thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nghề, kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp cho cộng đồng tại các điểm du lịch, nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và cán bộ quản lý du lịch các cấp. Lực lượng liên ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý triệt để hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, Sở Du lịch thành phố xây dựng kế hoạch về thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia hoạt động du lịch ở Hà Nội.
Đinh Thị Thuận

Đề xuất