FTSE Russell đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng

Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí xếp hạng của FTSE Russell đối với thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) gồm: môi trường pháp lý, hạ tầng và chất lượng thị trường, hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ.
Báo cáo của FTSE Russell đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng. Nguồn: sggp.org.vn
 

Qua quá trình rà soát và đánh giá với các quy tắc nghiêm ngặt, Hội đồng Phân hạng thị trường và Hội đồng tư vấn Chính sách của FTSE Russell đã chính thức chấp thuận đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng của FTSE Russell.
 
Đại diện HOSE cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào danh sách xem xét của FTSE Russell là thành quả của quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam hướng tới những thông lệ quốc tế tốt nhất.

Đây là kết quả của những nỗ lực trong thời gian qua của Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, hai sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán, nhằm hoàn thiện hơn thị trường chứng khoán nói riêng và đóng góp nền kinh tế nói chung.
 
Để được chính thức nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải tiếp tục duy trì và cải thiện tốt hơn các tiêu chí được đề ra và thời gian tối thiểu xem xét là 1 năm.

Đồng thời, nếu được công nhận của FTSE Russell, sẽ góp phần thay đổi vị thế của thị trường tài chính quốc gia đối với công chúng nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, sẽ đem tới nhiều tác động tích cực lên khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như cải thiện thanh khoản của thị trường, chất lượng của doanh nghiệp niêm yết và là động lực để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý./.
  Mỹ Phương

Đề xuất