Ea Kar - Điểm sáng trong công tác giáo dục ở Đắk Lắk

Toàn  huyện  hiện  có 81  trường  học,  trung tâm dạy nghề với trên 35.000  học  sinh.  Chất lượng  giáo  dục  không ngừng  được nâng cao. Giáo  dục  mầm  non  có số  trẻ  học  2  buổi/ngày đạt tỷ lệ 83%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1  đạt  100%;  tỷ  lệ  học sinh trung học cơ sở xét tốt  nghiệp  năm  2016 đạt  96,8%;  số  lượng cán  bộ,  giáo  viên  đạt chuẩn đào tạo là 100%; 32  trường được công nhận  đạt  chuẩn  quốc gia  (chiếm  39,5%  tổng số  trường  toàn  tỉnh); 4 trường tiểu học được công  nhận  đạt  chuẩn mức 2...
 
Huyện Ea Kar hiện có 81 trường học, trung tâm dạy nghề với trên 35.000 học sinh

Năm  học  2016  - 2017,  ngành  Giáo  dục và  Đào  tạo  huyện  Ea Kar  tiếp  tục  đổi  mới công  tác  quản  lý  giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà  giáo  và  cán  bộ quản  lý  vững  mạnh toàn diện; không ngừng nâng  cao  chất  lượng dạy  và  học  tiếng  Việt và  tiếng  Ê-đê; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc…

Chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao

Giờ học môn giáo dục công dân của cô và trò Trường dân tộc nội trú Ea Kar

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Ea Kar đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học

Hiện nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong huyện đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó 70% đạt trình độ trên chuẩn

Năm học 2015 - 2016, huyện Ea Kar có 327 học sinh giỏi cấp tỉnh, 16 học sinh giỏi cấp quốc gia 

 

Đề xuất