Ea Hmlay thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình

Năm 2008, Ban Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) xã Ea Hmlay được thành lập và từng bước kiện toàn. Từ  đó, hằng năm Ban đã tham mưu kịp thời cho xã triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình dân số; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động người dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban Dân số xã đã phân công 1 cán bộ chuyên trách và 11 cộng tác viên dân số thường xuyên rà soát địa bàn, phân nhóm đối tượng tổ chức sinh hoạt nhóm, thăm hộ gia đình để tư vấn về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản; trong đó, chú trọng đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên-thanh niên để tư vấn về các biện pháp tránh thai hiện đại, những thay đổi về tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, phòng tránh tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình. Từ năm 2012 đến nay, đội ngũ làm công tác dân số cơ sở đã chú trọng nâng cao chất lượng dân số như: tư vấn về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, làm mẹ an toàn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Hàng tháng, Ban Dân số xã đều tổ chức giao ban để phân tích, đánh giá về những khó khăn và triển khai kịp thời các giải pháp thực hiện công tác dân số. 
Cộng tác viên dân số xã Ea Hmlay tư vấn về kế hoạch hóa gia đình  cho một hộ dân.
Cộng tác viên dân số xã Ea Hmlay tư vấn về kế hoạch hóa gia đình cho một hộ dân.
Một thuận lợi lớn là đến nay 11/11 thôn ở xã Ea Hmlay đã đưa chính sách Dân số-KHHGĐ vào hương ước, quy ước của thôn. Hằng năm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đều được tuyên dương khen thưởng kịp thời. Nhờ vậy, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ đều được nâng lên. Hiện nay, tỷ suất sinh thô ở xã Ea Hmlay chỉ còn 12,37%o (thấp hơn mặt bằng chung của huyện M’Đrắk 5,83%o), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 11,36% (thấp hơn mặt bằng chung 7,36%), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,98% (thấp hơn mặt bằng chung 0,52%), tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 79,8% (cao hơn mặt bằng chung 10,3%); không còn tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Mô hình không sinh con thứ 3 được duy trì, điển hình như thôn 8 và thôn 11 (11 năm liền không có người sinh con thứ 3).
Thực tế ở xã Ea Hmlay cho thấy, nhờ thực hiện tốt công tác Dân số-KHHGĐ nên đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, trẻ em được chăm sóc và học tập đầy đủ. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Ea Hmlay chỉ còn 9,2%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chỉ còn 14%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 72%…

Đề xuất