Đường sắt chạy thêm nhiều đôi tàu trên tuyến Bắc - Nam dịp 30/4-1/5

 Đoàn tàu SE3 chạy Hà Nội - TP Hồ Chí Minh lăn bánh.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cụ thể, ngày 30/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chạy thêm đôi tàu SE7/SE8 trên tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại. Tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6h00, đến Sài Gòn lúc 16h30; Tàu SE8 xuất phát Sài Gòn lúc 6h00, đến Hà Nội lúc 15h54.

Đôi tàu du lịch Hà Nội - Đà Nẵng SE19/SE20 chạy từ ngày 29/4. Tàu SE19 chạy các ngày từ 29/4 - 2/5/2020, xuất phát Hà Nội lúc 20h00, đến Đà Nẵng 12h25. Tàu SE20 chạy các ngày 30/4 - 3/5/2020, xuất phát Đà Nẵng lúc 18h45, đến Hà Nội 12h00.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ 29/4 chạy lại các mác tàu: Tàu LP7 Long Biên - Hải Phòng xuất phát ga Long Biên lúc 18h26, đến ga Hải Phòng 20h55; Tàu HP2 Hải Phòng - Hà Nội xuất phát ga Hải Phòng lúc 18h40, đến ga Hà Nội lúc 21h06. Ngoài 2 đôi tàu LP5/LP6 và LP7/HP2, trong thời gian nghỉ lễ chạy thêm 2 đôi tàu LP2/LP3 và HP1/LP8.

Khu vực phía Nam, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tổ chức chạy đôi tàu SQN1/SQN2 trên tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn vào dịp này. Từ ngày 29/4 đến 2/5, tàu SQN2 Sài Gòn - Quy Nhơn chạy 20h00 tại Sài Gòn, đến Quy Nhơn lúc 9h43. Từ ngày 30/4 đến 3/5, tàu SQN1 Quy Nhơn - Sài Gòn chạy lúc 13h10 tại Quy Nhơn, đến Sài Gòn lúc 4h07.

Trước đó, ngành đường sắt cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 ngoài các mác tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức chạy lại hơn 10 đôi tàu trên các tuyến: SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết; SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang; NA1/NA2 Hà Nội - Vinh; NA3/NA4 Hà Nội - Yên Trung; TH1/2 Hà Nội - Thanh Hóa; QB1/QB2 Hà Nội - Đồng Hới; ĐĐ5/ĐĐ6 Hà Nội - Đồng Đăng; QT1/QT2 Hà Nội - Quán Triều; SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng; YB3/YB4 Hà Nội - Yên Bái; LP5/LP6 Hà Nội - Hải Phòng…

Trước đó, ngày 28/4, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản quy định tần suất các loại hình vận tải áp dụng từ 0h ngày 29/4.

Theo đó, giai đoạn từ 0h ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 5 đôi tàu khách/ngày (5 chuyến Hà Nội đi Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại).

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng khai thác tối đa 4 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Vinh, Sài Gòn - Nha Trang khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày. Trong khi đó, các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa/Đồng Hới, Đà Nẵng, Yên Bái, Đồng Đăng, Quán Triều, các tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn/Quảng Ngãi chỉ khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày.
Quang Toàn

Đề xuất