Dừng đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kết thúc Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đã thực hiện đến hết năm 2020 và dừng hẳn trong thời gian tới.

Ông Minh nhấn mạnh, nguyên nhân dẫn tới việc dừng Đề án là do qua nghiên cứu, rà soát, Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh không đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ ràng.

Đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được thành lập vào tháng 12/2015 với tên gọi ban đầu là Công viên địa chất Lý Sơn theo Quyết định số 493/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Nghị quyết Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 từng xác định việc thực hiện đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch.

Đến năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (trực thuộc UBND tỉnh). Từ đó đến nay, Ban quản lý đã phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cùng các chuyên gia quốc tế tiến hành hàng chục đợt khảo sát, với khoảng 160 hành trình khảo sát địa chất, địa mạo - cảnh quan và đại văn hóa nhằm xác định tổng thể các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản địa chất, làm cơ sở để xác định ranh giới Công viên địa chất.

Tháng 6/2019, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh thu hút hàng trăm nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tham gia. Ngoài ra, Ban quản lý còn tích cực tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu và Việt Nam.

Tháng 11/2019, hồ sư dự thảo về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đã được gửi cho UNESCO đúng thời hạn quy định và đã được UNESCO thông qua vòng sơ loại.

Theo quy định, UNESCO sẽ biểu quyết bằng phiếu bầu đối với hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tại Hội nghị thường niên của Đại hội đồng UNESCO, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11/2020 tại Jeju - Hàn Quốc. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới làm thay đổi mọi kế hoạch, lịch trình của UNESCO cũng như dự kiến của tỉnh.

Năm 2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý đã tạm dừng nhiều hoạt động hoàn thiện Công viên trên thực địa, tập trung vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; quản lý, bảo tồn các di sản địa chất; tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học…

Được biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã chi khoảng 20 tỷ đồng để đầu tư cho Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Lê Ngọc Phước

Tin liên quan

Cung cấp thông tin, kiến thức về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh cho lãnh đạo địa phương

Trong 2 ngày 10 và 11/10, Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức về công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Hội nghị nhằm giới thiệu cơ bản về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh; quy trình, thủ tục và các yêu cầu của thành viên trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.Đề xuất