Đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên tầm cao mới

Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; là trung tâm thu hút đầu tư và khởi nghiệp của cả nước; phấn đấu đến năm 2020, số doanh nghiệp của thành phố chiếm 50% cả nước. 
 
Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Cảng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh -
Cảng xếp dỡ container lớn nhất cả nước. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Cũng theo thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 đã đề ra; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội, có tác động lan tỏa phát triển đối với khu vực Đông Nam Bộ và cả nước, tạo động lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Trong đó lưu ý, đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh, năng động kết nối từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vào chuỗi giá trị sản xuất và phân phối trong nước và quốc tế. Xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, môi trường an ninh, an toàn, đặc biệt lưu ý đến sự hài lòng của người dân, tạo lập những lợi thế và sự hấp dẫn để có khả năng cạnh tranh với các thành phố lớn khu vực châu Á.
 
Bên cạnh đó, phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, tiếp tục đổi mới, xã hội hóa mạnh mẽ các lĩnh vực dịch vụ công, nhất là y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; tập trung xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế chất lượng cao, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.
 
Phát triển kinh tế thị trường hài hòa, bền vững, phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ có giá trị gia tăng cao và sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, củng cố, phát triển hệ thống bán lẻ, siêu thị hàng nội địa gắn với giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố rà soát, loại bỏ các “quy hoạch treo”, quản lý tốt quy hoạch, nâng cao tầm nhìn và đổi mới công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch là sự hòa quyện các yếu tố quy hoạch sản xuất, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường và văn hóa có sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Khu vực nông thôn cần có sự gắn bó hữu cơ với quá trình đô thị hóa, bảo đảm kết nối tốt và bổ sung cho nhau. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành “Thành phố đáng sống”.
 

Đề xuất