Đưa nước sạch về vùng đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng

Làm đường ống dẫn nước sạch về cho dân. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN 

Theo ông Nguyễn Thành Được, Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, đến nay, Trung tâm đã đầu tư được 151 công trình cấp nước tập trung nông thôn với tổng chiều dài tuyến ống tới các hộ dân tới trên 1,65 triệu mét đường ống, cung cấp nước sạch cho trên 93.000 hộ dân nông thôn; trong đó, có hơn 50% số hộ là người dân tộc Khmer của tỉnh.

Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 132.000 hộ dân nông thôn (chiếm 51%) được sử dụng nước sạch. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 87% trung tâm xã (70 xã) có công trình cấp nước tập trung, còn lại 10 xã vùng khó khăn về nước chưa có công trình cấp nước tập trung, tỉnh đang phấn đấu kết nối sớm hoàn thành mục tiêu đưa 100% trung tâm xã có hệ cấp nước tập trung trước năm 2020.

Riêng trong năm 2017, tỉnh đã triển khai xây dựng 4 trạm cấp nước xã Xuân Hòa-An Lạc Tây (huyện Kế Sách), xã An Thạnh 2 (Cù Lao Dung), xã Hòa Tú 2 (huyện Mỹ Xuyên) và trạm cấp nước Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Mở mạng 9 công trình cấp nước, nâng cấp mở rộng, kéo dài đường ống cấp nước nông thôn ở một số xã của huyện Trần Đề, huyện Châu Thành, huyện Long Phú… chủ yếu là vùng đồng bào Khmer nghèo với tổng chiều dài trên 102.000 mét đường ống, phục vụ cho trên 3.700 hộ; lắp đặt được 9.345 đồng hồ nước cho hộ nghèo.

Để đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân nông thôn trong thời gian tới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sóc Trăng đã đề ra nhiều giải pháp triển khai đầu tư. Theo đó, sẽ ưu tiên tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách, các tổ chức tài trợ và kêu gọi đầu tư để đầu tư xây dựng mới và mở rộng mạng cấp nước phục vụ cung cấp nước sạch cho các hộ dân vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn về nước sinh hoạt.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đang hợp tác với các nhà cung cấp để chuyển giao công nghệ xử lý nước cho hộ gia đình theo công nghệ RO cho các hộ dân không có đường ống dẫn nước đi qua và những hộ dân sống phân tán trên các mảnh ruộng vườn xa khu dân cư. Đặc biệt, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tạo điều kiện cho những hộ nghèo tiếp cận với nguồn nước sạch nông thôn thông qua việc đề xuất với tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho người nghèo và miễn phí thu tiền nước cho hộ nghèo mỗi tháng 3 m3/hộ từ nay đến cuối năm 2018.

Cái khó khăn của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sóc Trăng hiện nay là vấn đề bổ sung nguồn vốn hàng năm còn chậm, việc thực hiện cấp nước sạch sinh hoạt cho các xã điểm giai đoạn 2018-2020 chưa được thông qua nên việc triển khai hệ thống cấp nước cũng như mở rộng mạng cấp nước ở nông thôn, nhất là các xã theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ…

Tuy nhiên, với nhiệm vụ được giao và vì sức khỏe cộng đồng nhất là người dân nông thôn còn nhiều khó khăn trên mọi phương diện, Trung tâm đang kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức doanh nghiệp đầu tư vào việc cấp nước sinh hoạt nông thôn và hỗ trợ người dân từ dụng cụ như lu, bình xử lý nước, hồ chứa nước sạch đến máy… để người dân nông thôn Sóc Trăng, nhất là người dân nghèo vào mùa khô hạn có thêm nhiều nguồn nước sạch sinh hoạt hàng ngày…
Trung Hiếu


Đề xuất