Dư nợ tín dụng cho sản xuất kinh doanh đến hết tháng 3 chiếm 80% tổng dư nợ

Đến hết tháng 3, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,36%; huy động vốn tăng 3,07% so với cuối năm 2016; dư nợ tín dụng cho sản xuất kinh doanh của các tổ chức tín dụng chiếm 80% tổng dư nợ.  
 
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện giao dịch. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Đề xuất