Đồng Văn từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Đồng Văn; hiện, huyện có khoảng gần 200 km đường huyện; 219 km đường liên xã. Chỉ tính trong năm 2015, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Đồng Văn đã tiến hành nâng cấp, bảo dưỡng các tuyến đường trọng yếu, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là đối với các tuyến Ma Lé - Lũng Cú; Sáng Ngài - Lao Xa; Phó Bảng - Phố Là; Thẩm Mã - Lũng Thầu, Quốc lộ 4C đi UBND xã Phố Cáo; đường thôn Mã Sồ, xã Lũng Táo đi thôn Gì Thàng, xã Ma Lé... Theo thống kê, trên địa bàn 19 xã, thị trấn của huyện hiện còn trên 160 km đường cấp xã thuộc loại xấu và rất xấu cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Trên cơ sở nhu cầu nâng cấp, làm mới các tuyến đường GTNT; huyện Đồng Văn đã có kế hoạch phân bổ đầu tư, xây dựng gắn với mỗi giai đoạn trong chương trình xây dựng NTM; điều này, đã thể hiện sự quyết tâm của chính quyền, nhân dân huyện Đồng Văn.

Đường vào thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn) được nâng cấp với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Nói về hiệu quả, định hướng phát triển hệ thống đường GTNT; ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết: Việc phát triển hệ thống GTNT ở huyện là  trăn trở nhiều năm nay của lãnh đạo huyện, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án;  huyện đã vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động mở mới nhiều tuyến đường dân sinh, liên xã, thôn xóm. Các tuyến đường được hình thành đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân địa phương đi lại, giao lưu hàng hoá, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng đường GTNT ở huyện Đồng Văn còn dàn trải, chưa có quy hoạch phát triển phù hợp; nhiều công trình chưa thực sự chú ý đến kỹ thuật, chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công trình; cán bộ chuyên ngành về quản lý giao thông ở cấp huyện, xã còn thiếu và yếu.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống đường GTNT ở Đồng Văn không ngừng được hoàn thiện; huyện cũng đặt ra quyết tâm trong năm nay, sẽ hoàn thành việc mở đường dân sinh tới tất cả các thôn bản; phát huy hiệu quả, lồng ghép từ các chương trình, dự án như Chương trình 30a, 135, Chương trình xây dựng NTM để hỗ trợ người dân làm đường. Với chủ trương của huyện, các tuyến đường liên thôn, xã trước khi thi công phải được khảo sát kỹ để làm cơ sở nâng cấp, mở rộng thành đường ô-tô trong những năm tiếp theo. 


Đề xuất