Đồng Tháp phát huy vai trò của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế


Quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng.
Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, tăng gần 400 nghìn người so với năm 2013. Trong đó, hơn 91 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 37,6% lực lượng lao động, hơn 1,2 triệu người chiếm 75,89%, tăng 21,19% so với năm 2013. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã thực hiện việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội là hơn 3.400 tỷ đồng và chi hơn 4.000 tỷ đồng cho chi phí khám chữa bệnh cho gần 20 triệu lượt khám chữa bệnh.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, Đồng Tháp là một địa phương thuần nông nghiệp, dân số chủ yếu làm nghề nông, lao động tự do, kinh tế còn khó khăn và thu nhập bình quân đầu người còn khá thấp. Mặt khác nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa cao nên diện bao phủ bảo hiểm xã hội ở tỉnh còn thấp. Riêng về mức độ bảo hiểm y tế, tại Đồng Tháp hiện thấp hơn chỉ tiêu Chính phủ giao 4,11%, tập trung nhiều ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có tăng hàng năm nhưng việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một doanh nghiệp chưa nghiêm, nhất là một số lĩnh vực chế biến thuỷ sản và may mặc. Nguyên nhân là do ở các đơn vị này số lượng người lao động được tham gia rất hạn chế, tình trạng nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn cho người lao động khi nghỉ việc.

Ông Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức. Đồng thời, các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác vận động và thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nhân dân, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm nghiệp, kế hoạch đến năm 2020 đạt 90%, trung bình mỗi năm, tăng thêm 5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Chương Đài


Đề xuất