Đồng Nai: Đồng bào dân tộc phát triển trồng hồ tiêu mang lại thu nhập cao

Trong đó, loại cây chiếm diện tích cao nhất là tiêu, với gần 1.000 ha; diện tích tiêu trong độ tuổi thu hoạch là hơn 500 ha. Hiện nay có nhiều hộ vùng đồng bào dân tộc đã nâng cao kỹ thuật sản xuất hồ tiêu, có thể cho năng suất 4 tấn/ha.
 
 Chị Nguyễn Thị Lịch (dân tộc Tày), chủ vườn tiêu 4 ha tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai dọn cỏ cho vườn tiêu. 

Với giá tiêu dao động hiện nay từ 140.000 đồng - 180.000 đồng/kg đã giúp các hộ dân đồng bào dân tộc nâng cao lợi nhuận từ 30% - 40%.

Chị Nguyễn Thị Lịch cột dây cho cây tiêu bám vào trụ gòn. 

 Chị Nguyễn Thị Lịch (dân tộc Tày), chủ vườn tiêu 4 ha tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai bón phân cho cây tiêu.


 

 

Đề xuất