Đóng góp to lớn cho sự nghiệp giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc

9 nghệ nhân dân tộc thiểu số và dân tộc rất ít người của tỉnh Lào Cai được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú". Ảnh: Lục Hương Thu - TTXVN

Đây là những cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tăng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” ở các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Các nghệ nhân được phong tặng lần này đều là người dân tộc thiểu số và dân tộc rất ít người của tỉnh Lào Cai. Trong đó có 3 nghệ nhân ở loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian; 2 nghệ nhân ở loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian và 1 nghệ nhân thuộc loại hình Tiếng nói chữ viết, tri thức dân gian, còn lại là các nghệ nhân thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.
 
Các nghệ nhân này có bề dày thâm niên, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở địa phương. Tất cả các nghệ nhân đều có trên 15 năm công tác cống hiến cho công tác bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể được khen thưởng ở các cấp từ tỉnh đến Trung ương.
 
Điển hình như lớp học truyền dạy chữ Nôm Dao của ông Tẩn Văn Siệu (người Dao) xã Tả Phìn (huyện Sa Pa), mỗi năm dạy 30 học viên biết đọc và viết chữ Nôm Dao. Ông Hoàng Xín Hòa (người Nùng) xã Nấm Lư (huyện Mường Khương) thành lập đội văn nghệ thực hành hát dân ca Nùng. Bà Lồ Lài Sửu (người Bố Y), xã Thanh Bình (huyện Mường Khương) là cộng tác viên tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng cuốn sách văn hóa dân gian Bố Y, phục dựng tết 8/4 Tạ Ơn trâu. Ông Sần Cháng (người Giáy) mở lớp truyền dạy dân ca Giáy, cung cấp thông tin xây dựng hồ sơ lễ hội Róong Pọoc người Giáy xã Tả Van (huyện Sa Pa) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú không chỉ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc mà còn khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc gìn giữ phát huy tinh hoa văn hóa của dân tộc. Những cá nhân được tôn vinh phong tặng danh hiệu cao quý này thực sự là "những báu vật nhân văn sống" là những người có vị trí vai trò quan trọng trong bảo tồn phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc, đó là những người am hiểu tri thức dân gian của dân tộc mình và đặc biệt có khả năng truyền dạy lưu giữ di sản trong cộng đồng. Các nghệ nhân ưu tú chính là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại giữa các thế hệ trong cộng đồng dân tộc để vốn văn hóa quý báu ấy được nối tiếp muôn đời./.

Đề xuất