Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp mặt điển hình tiên tiến thành phố Vinh

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Thành phố Vinh Võ Viết Thanh đã báo cáo thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng của địa phương, kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thành phố Vinh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập, đăng ký làm theo, nêu gương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc trên địa bàn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo sự thống nhất đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thành ủy thành phố Vinh đã tôn vinh 10 tập thể, 33 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng được gặp mặt các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng chí Võ Văn Thưởng xúc động và cảm phục được biết các điển hình tiên tiến của thành phố Vinh đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Điều đó khẳng định niềm tin việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức sống, có hiệu quả, kết quả cụ thể. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng góp phần tích cực vào việc phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng đạo đức xã hội ngày một tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chăm lo đời sống của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng tiếp tục xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng góp phần chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đạo đức xã hội ngày một tốt đẹp, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vững mạnh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy Vinh sẽ phát huy kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian vừa qua, vận dụng trong quá trình xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của Thành ủy thành phố Vinh và Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Biểu dương kết quả các điển hình tiên tiến đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng các đại biểu sẽ tiếp tục giữ vững thành tích, phát huy và làm tốt hơn trong thời gian sắp tới, không chỉ cho bản thân mình mà lan tỏa ra cộng đồng, xã hội, để mỗi năm các tập thể và điển hình học tập và làm theo Bác sẽ nhiều hơn, đạt được thành tích cao hơn, góp phần đưa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra, sớm đưa đất nước ta phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại.


Đề xuất