Đồng chí Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa X

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa X gồm 61 đồng chí. Đồng chí Phạm Hồng Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa X.
Đồng chí Phạm Hồng Sơn được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Thành đoàn
Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Xung kích - Tri thức - Bản lĩnh”, Đại hội đã thống nhất, trong nhiệm kỳ mới Đoàn Thanh niên thành phố sẽ thực hiện nhiều chỉ tiêu qua trọng như: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn thành phố có 750.000 đoàn viên; hàng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đoàn viên ưu tú được phát triển đảng, 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Đoàn cũng phấn đấu hỗ trợ ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được áp dụng vào thực tiễn; ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công; tư vấn, hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu niên; tư vấn hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 600.000 thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên sẽ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ…

Đại hội cũng thống nhất thông qua các đề án, chương trình trọng điểm sẽ thực hiện giai đoạn 2017 – 2022, gồm các đề án Đoàn thanh niên thành phố tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đoàn thanh niên thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới; Đoàn thanh niên thành phố tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Các chương trình: Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi thành phố; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội; phát huy trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ; tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn – Hội tại các đơn vị ngoài khu vực nhà nước.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đại hội xác định nhiều giải pháp, nhiệm vụ sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới, cụ thể gồm: Tập trung đổi mới giải pháp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên thành phố, qua đó tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của thành phố, trọng tâm là 7 chương trình đột phá của thành phố. Mặt khác, thanh niên cần phát huy các nguồn lực xã hội tổ chức hiệu quả các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng phong trào thiếu nhi, đổi mới phương thức thực hiện, tổ chức phong trào nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí của đội viên, thiếu nhi; tham gia thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; trong đó, Đoàn Thanh niên sẽ tập trung giải pháp nhằm xây dựng đoàn vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên nhất là đoàn viên mới kết nạp; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị./.

Đề xuất