Đồng chí Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao các Quyết định của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Bộ Chính trị.

Đồng chí: Đinh Thế Huynh trao duyết định của Bộ chính trị  cho đồng chí Đồng chí Vương Đình Huệ (bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Bình (bên phải), Ảnh: An Đăng- TTXVN 

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công: Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng ban Kinh Tế Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Kinh Tế Trung ương. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp và bầu một lần đủ 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị theo đúng Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Vừa qua, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, thống nhất rất cao phân công và giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ; phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Kinh Tế Trung ương. Ngày 9/4/2016, Quốc hội đã bỏ phiếu và quyết nghị phê chuẩn đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Phó Tổng Kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch rồi Quyền Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga, Phó Thống đốc, Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. 


Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng, với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, cùng với bề dày kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Nguyễn Văn Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và sự năng động, sáng tạo để cùng các đồng chí thành viên Chính phủ, cũng như cùng với tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất quan trọng và vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Đề xuất