Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" . 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh : “Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quóc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào, cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thật sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!”.

 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 


Đề xuất